Dodavatelé kvalitních moravských přívlastkových lahvových vín ve vinotéce

Moravčíkova vína - Horní Věstonice

> nabídka vín v našem obchodu - Moravčíkova vína

Rodinné vinařství bylo založeno v roce 1993 panem Vladislavem Moravčíkem st. přímo pod vrcholky Pálavy v područí malebného okolí obce Horní Věstonice. Nyní pečují o firmu jeho dva synové Vladislav a Miroslav. Vinařství Moravčíkova vína se nachází přímo pod vápencovými skalami Pálavských vrchů, jednoho z nejkrásnějších a nejteplejších míst Moravy. Réva rostoucí na kamenitém podloží musí zapouštět své kořeny co nejhlouběji do okolních skal a z těchto vrcholů čerpat všechny důležité látky pro svůj růst. V létě zahřátá skála pomáhá rychlejšímu dozrávání hroznů, které jsou plné extraktivních a aromatických látek. V bezprostřední blízkosti vinic se nacházejí vodní nádrže Nové Mlýny. Zvlhčují vzduch vyprahlý slunečním zářením a díky odrazům z jejich hladiny má réva dvojnásobné množství světla než v jiných oblastech. Mlhy vznikající v ranních hodinách na konci léta podporují především obsah aromatických látek, které pak dávají vzniknout jedinečným vínům.

Víno z tohoto vinařství je zcela jedinečné a nenapodobitelné díky místu, kde vyrostly hrozny. Vůně rozkvetlé louky, sena, letních jablíček, pomerančů a citrusových květů, pronikavé aroma exotických plodů, to vše je doplněno minerálností, plností a pikantní kyselinkou. Odrůdové složení pěstovaných vín je velmi pestré, ale je nutné vyzvednou především Ryzlink vlašský a jedinečná je zde také odrůda Pálava, která vznikla v sousední obci Perná. Víno se vyrábí metodou řízeného kvašení a při výrobě se využívají kvasinky přímo z vinice.
Mladé vinařství Moravčíkova vína se může pochlubit již mnohými oceněními. Každoročně získává medaile na domácích i zahraničních výstavách. Chlubí se například stříbrnými medailemi z mezinárodních výstav Vinoforum, AWC Vienna a oceněními z domácích výstav (Nominační výstava v Mikulově či TOP 77).

Vinařství Volařík - Mikulov

V rodině Volaříků poctivě pěstují lásku k vínu od druhé světové války, kdy se zakladatel rodinné tradice Leopold Volařík naučil vinohradnickému a vinařskému umění od německých starousedlíků.
Vinařství Volařík vlastní legendární „vlašákové“ polohy Ořechovou horu a Liščí vrch v Březí, které dříve vlastnil Mikrosvín, sklepmistrem je Filip Mlýnek, který léta pracoval právě v Mikrosu, a odtud přišel vinohradník Jindřich Kadrnka.

Všechny vinice jsou obhospodařovány v integrované produkci, kdy výnos na 1 keř nepřekračuje 2 kg. Hrozny jsou sbírány výhradně ručně a dopravovány pod suchým ledem do vinařství. Zde jsou zpracovávány tou nejnáročnější technologií, která je v České republice dostupná.

Dělá se tu maximum pro to, aby hrozen byl dopraven z vinice co nejrychleji a nejšetrněji (sbírá se do plastových kontejnerů a hrozny jsou ošetřeny suchým ledem). Bílé hrozny jsou peristaltickým čerpadlem dopraveny přímo do lisu, kde nakváší po dobu 2 až 5 hodin. Po nakvášení dochází k lisování do maximálního tlaku 1,2 barů, celková výlisnost se pohybuje okolo 55 %. Vylisovaný mošt je pak do 24 hodin samovolně odkalován a poté zakvášen. Teplota kvasného procesu nepřesahuje 18 stupňů. Červené hrozny jsou zpracovávány také pomocí selektoru a odstopkované hrozno putuje pomocí pásového dopravníku přímo do vinifikačních nádob, kde probíhá samotná fermentace.

VinařstvíJakubčíkovi - Šakvice - Dolní Dunajovice

Malé a mladé nově vznikající rodinné vinařství, stavějící na rodinných tradicí, O vína se zde svorné starají přes své mládí, již zkušení vinaři, mladí manželé Jakubčíkovi, oba jsou absolventy vinařské školy a snaží se navázat na rodinné kořeny a posunout výrobu vína dále .Toto malé vinařství se zabývá výrobou velmi kvalitních vín menších šarží, která nejsou zatřiďována a prodávají se jako MORAVSKÁ ZEMSKÁ VÍNA, což umožňuje ochutnat výborná vína za přijatelné ceny. Takovou vlajkovou lodí vinařství jsou skvělé Ryzlinky vlašské a Pálava

Vinice – Hnanice, s.r.o – Znojemsko

Společnost hospodaří v Hnanicích, poklidné obeci ležící na hranicích s Rakouskem na 140 ha vlastních mladých vinic. Vedle toho obhospodařuje dalších 124 ha ve Vrbovci a v Jaroslavicích. Cílem je stát se Znojemským sauvignonovým královstvím – dnes pěstuje tuto odrůdu na 42 hektarech, konečný stav by měl být více než 50 hektarů. V současnosti je větší část vypěstovaných hroznů prodávána dalším výrobcům a pouze menší část je zpracována ve vlastním sklepě. Tím vinařství testuje kvalitu surovin ze svých vinohradů. Víno je vyráběno šetrnými moderními technologiemi v malém sklepě vybaveném nerezovými tanky, řízeným kvašením a zpracováním v ochranné dusíkové atmosféře. Již po roce 2011 by se zde mělo vyrábět kolem 200 000 litrů vína z vlastních vinic.. Pod značkou Vinice – Hnanice se setkáváme s odrůdově typickými víny se silným chuťovým vjemem, vyráběnými v moderním vinařském areálu, který se nově buduje.

Velkobílovická vína s.r.o

S Velkobílovickými víny se jistě již setkal mnohý z Vás a nejeden milovník vína si je i oblíbil. My jsme po dobré zkušenosti se stáčenými víny, a také na základě ochutnávky vín lahvových rozhodli, že jejich lahvová vína zařadíme do sortimentu naší vinotéky a věříme, že i vy si k těmto vínům najdete cestu, neboť například jejich Muškát Moravský, Veltlínské zelené a Dornfelder, jsou vskutku pověstné. V lahvích s tímto označením se setkáte s velmi příjemnými, zajímavými a krásně aromatickými víny.

Firma, založená v roce 1994 jako obchodní, se postupem času přeorientovala na zemědělský podnik s 25 ha ovocných sadů a jelikož se zabývala i obchodem s vínem v roce 2004 využila možnosti před vstupem do EU vysadit vlastní vinice na rozloze 16 ha. Na to v roce 2006 logicky navazovalo vybudování nového moderního provozu pro zpracování hroznů a výrobu vína.
Hlavní prioritou je kvalita vína, a k tomu jistě přispívá možnost zpracovávání nejmodernější technologií a dodržování maximální hygieny provozu.
Velmi důležité je šetrné zacházení s produktem již ve vinici, doprava do areálu a následné zpracování - odstopkování, doprava šnekovým čerpadlem, práce s pneumatickým lisem atd. Jsou využívány nerezové nádrže s možností řízeného průběhu kvasného procesu moštu za účelem získání aromatických a harmonických vín u bílých odrůd. Fermentace červených odrůd probíhá ve speciálních poloautomatických vinifikátorech a rotatancích bezoxidační metodou, čímž je výrazně zvyšována kvalita těchto odrůd.


Vinařství Koráb – vína starých vinic Boleradice

> nabídka vín v našem obchodu - Vinařství Koráb

„Tvořit dobrá vína, to není pouze jejich výroba, je to styl života ve spojení s přírodou, je to pokora a úcta k práci našich předků, je to umění využít toho, když příroda otevře svou náruč.“


Toto malé moravské vinařství bylo založeno po mnohaletých vinařských zkušenostech v roce 2006, především proto, aby byla znovu navrácena úcta ke starým vinohradům. Malá násada hroznů a původní moravské klony, spolu s dlouhými kořeny staré révy má velmi pozitivní vliv na jakost hroznů a výsledný projev vína.
Cílem je nejen staré vinice zachovat jako významný krajinotvorný prvek moravské dědiny, ale především vytvářet z hroznů těchto vinic zajímavá původní moravská vína - vína svým zrodem ze starých moravských vinic.

„Přenášet hodnoty skryté ve vinicích a terroir Velkopavlovicka.“


Jako své poslání zde berou tvorbu vín, ve kterých se přenáší hodnoty skryté ve vinohradech a charakteristický terroir podoblasti, vín jejichž nezaměnitelný charakter pochází z prostředí, půdy, svažitosti, orientace, mikroklimatu a vrozených rozmanitostí. Při péči o vinohrady naslouchají přírodě a každý krok bedlivě zvažují. Neboť jen při co možná největší vyváženosti čtyř stavů hmoty lze ve víně přinášet pravdivý odraz přírody.
Hrozny pro vína dozrály ve starých vinicích v nadmořské výšce 290 m.n.m. Vína jsou dle způsobu jejich tvorby rozdělena na vína zakvášená kulturou ušlechtilých odrůdových kvasinek a vína kvašená spontánně pomocí kvasinek přirozeně se vyskytujících na zdravých hroznech. Do lahví jsou plněna především spontánně kvašená vína, která v sobě nejvíce nesou duch místa ze kterého vzešla, stopy místních, nejenom geologických podmínek a dřevěných sudů, ve kterých zrála. 

Vinařská škola Valtice - Venerie

Do roku 1965 byly hrozny zpracovávány ve sklepě „ Pod starou ředitelnou", ve sklepu původního kláštera. V 60. letech 20. století s rozvíjejícím se vinohradnictvím a vinařstvím vyvstala potřeba moderního sklepního školního hospodářství, které by odráželo trendy v tehdejším vinařství. Bylo rozhodnuto uzpůsobit těmto požadavkům sklep na ulici K Venerii, který původně užíval řád milostrdných bratří.

Moderní sklepní hospodářství střední vinařské školy, jak jej znají návštěvníci v dnešní podobě bylo vybudováno až v roce 2002. Funkční a moderní sklepní hospodářství je pro vinařskou školu klíčové a účelové pracoviště, protože s moderností technologického zařízení koreluje úroveň budoucích sklepmistrů

V současné době je filozofie firmy soustředěna na výrobu vysoce kvalitních bílých a růžových vín, která jsou určena výhradně pro gastronomii. Červené víno tvoří pouze 10% roční produkce. Vinařská škola vyrábí víno z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích, které se rozprostírají pouze v katastru města Valtice. Roční produkce je 50 tisíc lahví. Vzhledem k vysoké poptávce o školní vína, se plánuje do dvou let produkci minimálně zdvojnásobit. Vína z vinařské školy jsou i díky skvělým technologům velmi zajímavá, příjemně pitelná a v neposlední řadě i úspěšná na řadě soutěží.



Vinařství Tichý - Dolní Dunajovice

Rodinné vinařství založené dědem pana Lubomíra Tichého v 60. letech minulého století. Pokračovatelem tradice byl strýc, který v roce 2000 oficiálně založil vinařskou firmu.
Plocha vinic je asi 3,5 ha  a roční produkce vína dosáhla 20 000 l za rok. Vlajkovou lodí vinařství jsou Pinoty (vína rulandská). Současný majitel převzal vinařství po dokončení vinařské školy. Vína vznikají kombinací moderní a klasické metody. Sudová vína spíše klasicky, lahvová vína reduktivní cestou. Všechna vína vyrábí z vlastních vinic ležících v katastru Dolních Dunajovic.
Mladý vinař stále hledá, zkouší a experimentuje a pokaždé překvapí něčím novým. Lze říci, že má zatím šťastnou ruku při kupážování  a dobrý cit pro víno.

Rajhradské klášterní

Výroba navazuje na staleté tradice rajhradského benediktinského kláštera a jeho výroby vín. Rajhradská klášterní vína pocházejí z jižní Moravy, ze znojemské vinařské podoblasti, z katastru a okolí měst Rajhrad a Dolní Kounice. Jižnější Kounicko vyhlášené vynikajícími červenými víny nám zajišťuje veškerou produkci červeného. O něco severněji položený Rajhrad nabízí výrazně aromatická bílá vína, plná zachované svěžesti.

Hrozny, ze kterých tyto skvosty pocházejí, byly získány již tradičně z vinic Dolnokounicka, Velkopavlovicka a Znojemska. Ročníky 2011 a 2012 byly obzvláště vydařený zejména na červená vína, my je považujeme za poklady obou řad. Pro tato vína byly zpracovány hrozny modrých moštových odrůd Zweigeltrebe, Frankovka, Svatovavřinecké a nově Neronet a Modrý Portugal.

Bílá vína skýtají širokou škálu moštových odrůd, kterými jsou Chardonnay, Müller Thurgau, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a Kerner. Minerální charakter půd některých oblastí vtiskuje nezaměnitelné senzorické vlastnosti každému z nich.

Jako novinku, raritu řady monastery EXCLUSIVE představuje vinařství bílé víno zvané DESÁTKOVÉ. Počátek jeho zrodu je datován již 12. srpnem 1222. V ten den král Přemysl Otakar I. a královna Konstancie potvrdili konventu rajhradskému právo na odběr desáté bečky vína z vinohradu v Miroslavi. Vinařství Rajhradské klášterní chce na tento historicky významný akt navázat, a proto nyní uvádí na trh své první víno desátkové. Pro zpracování byly vybrány hrozny bílé moštové odrůdy Kerner, jež je pěstována právě na miroslavských vinicích. Hrozny dosáhly 27,5°NM, a tak se toto víno hrdě zařadilo do jakostní třídy výběr z bobulí.

 

  Vinařství Jindřich Kadrnka - Březí

Nejlepším způsobem seznámení se s tímto vinařství je ochutnat jejich vína a přečíst si následující slova samotného majitele, jenž charakterizují toto malé vinařství:
"Naše rodinné vinařství se nachází ve vinařské obci Březí uMikulova v blízkosti překrásné Palavy aDunajovských vrchů..Vinohradnictví a výrobě vína se naše rodina věnuje již řadu let. Já se svou rodinou jsemjiž čtvrtá generace, která ve vinařství pokračuje. Klademe důraz na všechny práce ve vinici, co nejméně chemických zásahů, co nejšetrnější přístup ke keři, hroznu a vínu celkově. Pěstujeme odrůdy pro nás typické a nové odrůdy, kterým věříme, že můžou být kvalitativně na vysoké úrovni. Jsou to Ryzlink vlašský, Ryzlink rynský, Veltlinské zelené, Rulandské bílé, Chardonnay, Pálava, z nových Johanniter. Z modrých odrůd jsou to Zweigeltrebe a Merlot."

Vinař Jindra Kadrnka je mimo jiné i velmi schopným a šikovným vinohradníkem, v jehož péči jsou i všechny špičkové vinařské tratě známého předního vinařství Volařík z Mikulova, jehož je právě on hlavním vinohradníkem. 

Vinařství PERGEN - Perná

Vinařství Pergen, pojmenované podle původního názvu obce Perná z roku 1305, založil v roce 1999 Marek Šurýn.

Jeho dědeček a otec v Perné vinařili, takže už odmala pomáhal umývat bečky a demižóny v rodinném sklepě. O prázdninách zase chodil s bratrem pomáhat matce na družstevní vinohrady. Po revoluci získával zkušenosti ve vinařstvích v Dolním Rakousku, mezitím vysazovali s rodiči vlastní vinice. Marek Šurýn se zpočátku zaměřoval na výrobu sudových vín, později přešel na lahvování přívlastkových vín. V roce 2009 se vinařství Pergen přestěhovalo z malého nevyhovujícího sklepa do větších prostor, bývalých šlechtitelských sklepů v Perné.

Vinařství se zaměřuje převážně na bílé odrůdy, které zrají v nerezových nádržích, červená vína v dubových sudech. V současnosti rodina Šurýnových hospodaří na 3 ha starších vinohradů v integrované produkci a 1,5 ha mladých vinic v ekologickém režimu.
 

Vinařství Štěpán Maňák - Žádovice

Rodinné vinařství ze Žádovic poblíž Kyjova, hospodaří na sedmnácti hektarech vinic ve třech vinařských tratích, s velmi příznivou polohou. Vinařství používá nejmodernější dostupné technologie, vlastní přes 60 barrikových sudů. Roční produkce vinařství se pohybuje okolo 170 000 lahví. Většina vín má řadu ocenění, včetně každoročního zařazení do Národní soutěže Salon vín ve Valticích.

Vinařství Metroflora - Milotice


Je malá rodinná firma Lubomíra Gregoroviče a ivany Svobodové, kteří během poměrně krátké doby vybudovali v Miloticích v návaznosti na rodinné tradice, moderní vinařský provoz. Díky svému citu pro víno a výborným polohám na Milotických Šidlenách brzy dosáhli a pravidelně dosahují řady ocenení jak na mezinárodních, tak i na domácích vinařských soutěžích. Vyrábí tu malé série vín moderní technologií s akcentem na vysokou kvalitu a odrůdovost. Vznikají zde vína vysoce aromatická, plná a svěží.

Vinařství Vican - Mikulov - Mušlov

Vinařství Žerotín - Strážnice





   

lista_nabidka_home.jpg


    

Obrázky