Víno a obecné pravidla servírování

Víno je nápoj velice společenský, a proto i jeho servírování se podřizuje daným pravidlům.

Otevření a nalévání vína

Zátku vytahujeme pomalu, protože rychlým vytažením vnikne do láhve vzduch a vytvoří se bubliny. Po vytažení zátku i hrdlo láhve otřeme. Doporučujeme také přičichnout k vytažené zátce, poznáte-li zdravou vůni, je všechno v pořádku. Otevřenou láhev uchopíme do plátěného ubrousku a dáváme při nalévání velký pozor abychom víno neukápli. Ti zkušenější z vás můžou po naplnění sklenice láhev rychle otočit, takže nedojde u tomu že by nějaká víno ukáplo. Naléváme vína pravou rukou a vždy z pravé strany stolovníka.

Dodržujeme vždy pořadí v jakém naléváme:

 • Napřed nalijeme trochu vína hostiteli a pak ostatním podle významu a stáří.
 • Ženám vždy napřed.
 • Naposledy doplníme víno hostiteli.

Pozn. pokud víno nalévá přímo hostitel, nalije první trochu vína sobě a pak ostatním zleva a nakonec dolije do své sklenice.

Láhev po nalití všem zúčastněným opětovně nezátkujeme. Pokud budete podávat nový druh vína, přineste i čisté sklenice, a to i případě že jsou vína stejné barvy.

Pokud servírujete více druhů vín platí tyto zásady:

 • Sklenky s nedopitým vínem se při nalévání dalšího vína neodklízejí a nechávají se na stole. Dává se tak hostům čas dopít víno v klidu.
 • Až před naléváním třetího vzorku vína odkliďte první sklenku, a to i v případě že není dopitá.
 • Před naléváním šumivého vína odkliďte ze stolu všechny sklenky od vín, i ty nedopité.

Víno naléváme do správného typu sklenice

Servírování vína má svoje pravidla a asi nebylo by zrovna nejvhodnější, kdybychom víno servírovali v nevhodných či nevkusných skleničkách.
Sklenice by měla sama o sobě navodit příjemnou atmosféru a platí zásada, že víno se nemá pít, ale vychutnávat! Barevné sklenky jsou naprosto nevhodné, neboť zkreslují barvu vína, rovněž „tlustostěnné“ sklenice nejsou vhodné.
Pozor na hlavní zásadu-sklenice musí být vždy čistá a suchá.

 • Sklenice na bílé víno má menší prostor než na červené vínoa je použitelná prakticky na všechny druhy bílého vína.
 • Sklenice na červené víno je kulovitá,otevřená s větším prostorem pro víno.
 • Sklenice na šumivé víno je klasická píšťala a umožňuje aby víno perlilo.
 • Speciální sklenice se používají na portské víno,sherry nebo dezertní víno.

Ideální teplota podávaného vína

Velice důležitá a často podceňovaná je teplota podávaných vín.

 • Bílé víno se doporučuje podávat při teplotě 7-10°C. U bílých vín je potřeba počítat s tím, že jakmile  víno nalijeme do skleničky tak teplota o několik stupňů stoupne!
 • Červené víno servírujeme obvykle při teplotě 15-18°C.
 • Šumivá víno při teplotě 4-7°C.

Pozn.Každý výrobce vína ovšem doporučuje svou ideální teplotu vína a je vhodné se tím řídit.

Dekantace

Dekantací se rozumí přelití vína z láhve do karafy, tak by bylo víno odděleno od usazeniny, která zůstane v láhvi. Přelévání vína do karafy by mělo proběhnout pod dostatečným osvětlením, jakmile se usazenina objeví v blízkosti hrdla, přelévání se zastaví. Den před podáváním by proto mělo víno stát ve svislé poloze, aby se částice usadily na dně láhve. U ročníkových bílých vín se setkáváme s krystalickou usazeninou, kterou tvoří vysrážená sůl kyseliny vinné – tzv. vinný kámen. Usazenina se tvoří vlivem nižších skladovacích teplot. Jedná se o neškodnou, těžkou usazeninu pevně přilnutou k láhvi, kterou není potřeba dekantací oddělovat.Do karafy přeléváme také mladá červená vína, která při styku se vzduchem rozvinou své aroma. V případě, že nemáme doma karafu stačí pro zakulacení a změkčení tříslovin mladého červeného vína otevřít láhev hodinu až dvě před servírováním.

Způsob servírování vína

Platí obecné pravidlo:

Víno zpravidla naléváme zprava a neplníme skleničku hostovi až po okraj, ale maximálně 1 cm od konce okraje sklenice.
Bílá, růžová a šumivá víno podáváme v chlazených nádobách nebo v chladících boxech. Nádoby naplníme až do třetiny ledem (popř.necháme nachladit celé boxy) a doléváme do poloviny vodou.
Červené víno servírujeme podložené složeným ubrouskem nebo ho přeléváme u stolu do karafy . Při přelévání vína držíme karafu šikmo a víno naléváme tak,aby stékalo po vnitřních stěnách nádoby.

Podávání šumivých vín

Pro případ nehody, máme láhev nakloněnou šikmo a opačnou stranou než sedí hosté.
Vystřelování zátky se toleruje jen při přípitcích obzvlášť bujarých např. při silvestrovských oslavách nebo zapíjení vítězství či úspěchu. K decentním příležitostem se ale nehodí.

Inspirace na www.vino-radce.cz