Copyright a právní podmínky používání stránek

Použití dokumentů
Souhlas s používáním jakýchkoliv textových informací, případně kompletních dokumentů (projektová dokumentace, případové studie, tiskové zprávy a další textové informace) z tohoto virtuálního www serveru (dále označovaný jen jako "server, web, www stránky") uděluje Richard Kubín IČ 46425926 pouze za předpokladu, že:

  • na veškerých použitých kopiích bude uvedeno níže uvedené prohlášení o ochraně autorských práv a o tomto souhlase
  • dokumenty z tohoto webu budou použity pouze pro informační a nekomerční účely, dokumenty lze použít případně pro osobní účely
  • dokumenty nebudou kopírovány ani umístěny na žádný jiný server nebo počítač připojený do sítě Internet nebo do firemní počítačové sítě
  • dokumenty z tohoto webu nebudou převedeny na jiná volně šiřitelná media a nebudou zveřejněny v žádných jiných "klasických" médiích
  • v dokumentech nebudou provedeny žádné změny a úpravy
  • použití informací a dokumentů za jakýmkoliv neoprávněným účelem je ze zákona výslovně zakázáno, takové jednání může mít za následek závažné občanskoprávní a trestněprávní postihy, pachatelé budou stíháni v maximálním možném rozsahu

Výše uvedené dokumenty a podmínky nezahrnují grafický design nebo rozvržení těchto webových stránek. Prvky této webové prezentace jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jako části. Žádné logotypy, grafické a zvukové soubory ani obrazové prvky z této www prezentace nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu společnosti Richard Kubín IČ 46425926.

Rozsah odpovědnosti
Přestože je základní snahou společnosti Richard Kubín IČ 46425926 zveřejňovat na těchto webových stránkách vždy přesné a aktuální informace, neposkytuje Richard Kubín IČ 46425926 žádné záruky týkající se jejich aktuálnosti. Richard Kubín IČ 46425926 nenese žádnou odpovědnost vůči klientovi či návštěvníkovi stránek za jakékoliv překlepy, gramatické chyby nebo jiná opomenutí v obsahu této stránky.

Omezení odpovědnosti
Richard Kubín IČ 46425926 a/nebo její jednotliví dodavatelé nezaručují vhodnost informací obsažených na těchto www stránkách a v dokumentech či souvisejících grafických zobrazeních a/anebo softwaru publikovaném na webu na jakýkoliv účel. Všechny takové dokumenty a související grafické zobrazení jsou poskytovány jak stojí a leží bez jakékoliv záruky a mohou být bez upozornění změněny. Jakékoliv riziko spojené s jejich používáním nese příjemce. V žádném případě Richard Kubín IČ 46425926 a/nebo jeho jednotliví dodavatelé nejsou odpovědni za škody ani za jejich náhrady a to ani v případě, že Richard Kubín IČ 46425926 byl informovaný o možnosti jejich vzniku.

Software
Jakýkoliv software, který je k dispozici ke stažení z webu je autorským dílem společnosti Richard Kubín IČ 46425926 a/nebo jejích dodavatelů. Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy pro koncové uživatele, pokud taková existuje, která je připojená k softwaru nebo je jeho součástí (dále označovaná jen jako "Licenční smlouva"). Koncový uživatel nebude moci nainstalovat software, ke kterému je připojena Licenční smlouva nebo je jeho součástí, bez toho, aby nejprve souhlasil s jejími smluvními podmínkami.

Ochranné známky
Richard Kubín IČ 46425926 a/nebo zde uvedené názvy produktů a společností mohou být nebo jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odkazy na stránky třetích stran
Společnost Richard Kubín IČ 46425926 přiměřeně prohlíží odkazované stránky, v žádném rozsahu ale neodpovídá za obsah těchto stránek třetích subjektů nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na takových stránkách. Společnost Richard Kubín IČ 46425926 vám umožňuje propojení se stránkami třetích subjektů pouze pro vaše pohodlí. Zařazení takového odkazu neznamená souhlas společnosti Richard Kubín IČ 46425926 s obsahem této stránky.

Propagační a časově omezené akce
Všechny časově omezené akce jsou podmíněné naší aktuální poptávkou či nabídkou. Richard Kubín IČ 46425926 si vyhrazuje právo jakékoliv změny, úpravy nebo zrušení takových akcí kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Richard Kubín IČ 46425926
info@vinoteka-benesov.cz