Obchodní podmínky nákupu ve Vinotéka Benešov

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinoteka-benesov.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Richard Kubín, Na Chmelnici 696, 256 01 Benešov. IČ: 46425926. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vypsáním objednávky v rámci internetového obchodu www.vinoteka-benesov.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno do 7 pracovních dnů. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Přeprava spediční firmou – I přes telefonické upozornění není možné garantovat přesnou hodinu dodání zásilky. Balíky se odváží na sběrná distribuční centra a dle vnitřního systému a rozvozové trasy kurýrní služby expedují následující den.  Nebudete-li zastiženi, spediční firma Vám zanechá ve schránce oznámení a můžete spediční službu sami telefonicky kontaktovat nebo tak učiní přímo spediční služba a domluvíte si nový termín dodání. Popřípadě si můžete vyzvednout zásilku osobně, pokud je to pro vás výhodné, v příslušném regionálním depu (po telefonické domluvě). Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání s co největší pravděpodobností zastižení v rámci běžné pracovní doby.
 
3. Přeprava Českou poštou - Pokud nejste přes den k zastižení, pak je pro Vás vhodnější zvolit zaslání Českou poštou. Nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá pošta adresátovi výzvu o uložení zásilky na poště uvedené ve výzvě. Zásilka bude uložena na poště po dobu 7 dnů a v případě nevyzvednutí se vrátí zpět k odesílateli.
 
4. Osobní odběr - tento způsob převzetí zboží je nejrychlejší a také nejlevnější. Zboží si můžete převzít v naší prodejně v Benešově, na adrese: Na Chmelnici 696. Otvírací doba: PO – PÁ 11,00 – 18,00 hod. a SO 9,00 – 12,00 hod. Počkejte prosím na telefonát nebo email potvrzující přítomnost Vámi objednaného zboží na provozovně.

5. Rozvoz zdarma po Benešově a blízkém okolí do 20 km. Minimální hodnota objednaného zboží je 800,- Kč s DPH.
 

IV. Balení, minimální množství a cena přepravy

1. Vína jsou balena v kartonech po šesti lahvích. Toto je z důvodu zajištění maximální bezpečnosti přepravy a její nízké ceny, kdy vína jsou balena do originálních kartonů sloužících pro přepravu vín. Jeden balík tvoří vždy max. šest lahví vína.
2. Nabízíme Vám sestavení obsahu kartonu dle vlastního výběru.
3. Objednávat  lze od 1 lahve vína.
4. Cena přepravy za jeden balík je jednotná 140,- Kč.
5. Cena přepravy za zásilku jejíž hodnota přesáhne 2.000,- Kč s DPH je zdarma.

V. Typy plateb

1. Platba dobírkou - Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží cenu zboží + přepravné, balné a dobírkovné. Z hlediska rychlosti expedice je také výhodná, neboť expediční lhůta začíná běžet okamžikem objednání.
2. Platba v hotovosti při převzetí zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen a ročníků vín. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.  Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

VIII. Reklamace

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.

2. Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží a to při navrácení většiny obsahu láhve. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný.

4. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení        obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.vinoteka-benesov.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.