Víno naléváme do správného druhu sklenice

Velmi důležitá je správná volba sklenic pro podávání vína, špatně zvolený tvar může totiž negativně ovlivnit výslednou chuť vína. Sklenice by měla lahodit oku, aby sama o sobě navodila příjemnou atmosféru a platí zásada, že víno se nemá pít, ale vychutnávat.
Nejvhodnější jsou sklenky z krystalového, čirého, průhledného skla, s dostatečně dlouhou nožku s kruhovou základnou. Sklenice musí být čistá a suchá.
Objem skleničky by měl být alespoň 250 ml, lepší je 350 ml a více. Vína se nalévá 70-80 ml, aby jste měli možnost sklenkou zatočit a vnímat uvolňující se vůně.
 
  • Pro bílá vína se k hornímu konci tulipánovitě zužuje a otvor by měl mít průměr 46 mm.
  • Pro červená vína je sklenička ve spodní části rozšířenější a nahoře otevřenější, otvor by měl mít v průměru 60 mm.  Pro červená vína je důležitý větší styk se vzduchem, a proto větší plocha hladiny vína.
  • Pro šumivá vína jsou vysoké a úzké sklenky – flétny, v nichž je dobře vidět perlivost vína.

Správné držení sklenice vína

  • Sklenici s vínem držíme vždy za stopku nebo za patku. Sklenici naplňte jen po její nejširší části, tedy do třetiny a kruhovitým pohybem pak sklenici zavíníte. Další radou je způsob držení skleničky, který vás může nemilosrdně prozradit a uvalit v nemilost.
  • Nikdy nedržte skleničku nahoře, protože osahaná sklenice vás okamžitě zahanbí. Nehledě na to, že víno Vám rychleji zteplá a nebude moct správně víno identifikovat.
  • V případě, že přece jenom je nutné sklenici vyměnit, požádejte svého hostitele o čistou sklenici. Nic tím nepokazíte, právě naopak. K držení sklenice s vínem slouží stopka sklenice, ale zkušenější konzumenti mohou sklenici také držet za patu.
  • Pokud si nejste jisti, že zavínění zvládnete bez problémů a myslíte, že máte nejistou ruku, tak si zavínění někde v klidu vyzkoušejte.